Vi erbjuder


Vad vi kan erbjudaOmfattande hälsokontroller för företag och privatpersoner:

Blodprovstagning och utvärdering av levervärden, njurstatus, blodfetter, blodsocker, snabbsänka m.fl.

Hela 23 värden analyseras se länken här:


Omfattande koll av kärlhälsan via så kallad mätning via Arteriograph

En smärtfri metod för blodkärlsundersökning med Arteriograf visar förekomst och grad av åderförkalkning i just dina blodkärl. Åderförkalkning anses orsaka bland annat hjärtinfarkt och stroke.


Syftet med undersökningen är

•Att hitta symtomfria individer med kärlskador i tidigt skede för att kunna minska risken för framtida insjuknande i hjärtinfarkt och stroke.

•Att motivera friska personer med en eller flera riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom till en sundare livsstil, vilket är den dokumenterat viktigaste förebyggande insatsen mot hjärt-kärlsjukdom.

•Att med uppföljning stödja behandlingsinsatser för optimal blodkärlsfunktion och med aktuella kunskaper underlätta individuell rådgivning.

Åderförkalkning, vad är det?

Åderförkalkning drabbar de flesta av oss för eller senare och ger upphov till en förkalkningsprocess i kärlväggen. Män drabbas ofta tidigare än kvinnor. Flera faktorer medför risk att drabbas även i yngre åldrar. Samt tidigförekomst av flera riskfaktorer innebär kraftigt ökad risk.


Riskfaktorer

Ärftliga faktorer

Högt blodtryck

Diabetes

Blodfettsproblem

Rökning

Övervikt

Fysisk inaktivitet

Stress

Näringsbrister och obalanser


Blodprov för test av typ ll allergi/överkänslighetstest

Provet påvisar förekomst av IgG-antikroppar mot livsmedel. 

För vidare information kontakta oss.


Provtagning blod, saliv och urin

Sköldkörtelvärden TSH, T4 och T3

Binjurefunktion (kortisol)

Könshormoner (östrogen, progesteron och testosteron)

Mage-tarmtester

D-vitamin

Serotonin

B-12

För vidare information kontakta oss.

Testerna analyseras av ISO-certifierat laboratorium


Test av binjurefunktion genom mätning av DHEA och kortisol. Status för könshormon, analys av signalsubstanser (transmittorsubstanser) labrix.com

Hårmineralanalys

Omfattande test av viktiga mineralämnen och förekomst av tungmetaller etc. nutri-tech.nu


Mer intressanta länkar>>Inför besöket

Vänligen fyll i frågeformuläret