Grundstatus undersökning genom blodprov:

Blodfetter, infektioner, blodvärde, blodsocker, lever- & njurvärden samt blodtryck mm.

 

Tilläggsanalyser genom blodprov:

Prostataproblem, sköldkörtelstörning, järnvärden, insulin mm.

 

För vidare information om blodproverna (info@medibalans.se)

 

 

Funktionsmedicinska provtagningar

  • Genetiska profiler; hjärt-/kärlhälsa, avgiftning, benskörhet samt immunförsvar

  • Candida och svampinfektioner

  • Mag-/tarm problem

  • Hormonstörningar

  • Allergi & överkänslighetsreaktioner

  • Tungmetallanalyser

För vidare information om funktionsmediciska prover (info@medibalans.se)
 

Håranalyser
 
Både Christina och Leif Östberg har mångårig erfarenhet av analysmetoden/behandlingen och är certifierade teraputer inom området.
 
Ditt hår innehåller alla mineraler och tungmetaller som finns i din kropp. I de flesta fall återspeglar det också hur stor mängd av dessa element som finns i kroppsvävnaden.
 
Resultatet från en hårmineralanalys ger en klar och säker bild av din invärtes miljö.
 
Med hjälp av denna information kan en stor mängd av metabolismens olika händelser tydas. Inte bara kan din näringsmässiga status överblickas, utan vi kan också lära oss mycket mer om hur pass effektivt din kropp arbetar.

Hårmineralanalysen är baserad på över tjugo års klinisk forskning av den amerikanske biokemisten David Watts. Resultatet redogörs detaljerat i din personliga analysrapport.

Genom att noga katalogisera över 200.000 hårmineralanalyser har dr Watts funnit samband mellan mineraler, vitaminer och nerv-, hormon- och immunsystemet. Därigenom har han identifierat två typer av ämnesomsättning, en snabb och en långsam, med olika undergrupper.

 

Andra analyser

 

Vävnadsanalys av cirka 30 mineraler samt tungmetaller i hår (vi är certifierade terapeuter) (http://www.nutri-tech.nu/)

 

Urinanalys av fria metalljoner, påvisar metylerings-/keleringproblem av tungmetaller.

 

För vidare information om provet (info@medibalans.se)
 

Behandlingar


Funktionsmedicin utgår ifrån en helhetssyn där man med hjälp av konventionella blodprov och funktionsanalyser gör tidiga bedömningar för att förbättra fysiska, fysiologiska, känslomässiga och mentala funktioner ur ett helhetsperspektiv. 

 

Som åtgärdsprogram förespråkas behandling, kost- och livsstilsförändringar, näringsterapi samt örtmedicin för att förbättra människans möjlighet till optimal hälsa. Läkemedel skall endast användas när så är nödvändigt.